top banner

StadsBelangen Vlaardingen - De partij


StadsBelangen Vlaardingen (SBV) is een onafhankelijke politieke partij die in 1997 is opgericht met als doel de betrokkenheid van de inwoners van Vlaardingen bij het bestuur van hun gemeente te verbeteren. Stadsbelangen bezet sinds 1998 zetels in de gemeenteraad (op dit moment 2 zetels).

Partijstatuut

In het partijstatuut zijn de belangrijkste kernwaarden beschreven die de politiek van Stadsbelangen Vlaardingen kenmerken. Daarnaast zijn er ook de uitgangspunten van ons (politiek) handelen in beschreven.

U kunt het statuut lezen door hier te klikken