top banner

Verkiezingsprogramma 2018

 


OPGROEIEN EN OUDER WORDEN IN VLAARDINGEN

De jeugd heeft de toekomst. Vlaardingen moet daarom voldoende te bieden hebben voor jongeren. De stad moet een veilige en sociale plek zijn om op te groeien. Ouderen moeten zelfstandig kunnen (blijven)wonen en leven. Kwaliteit van leven wordt bepaald door de voorzieningen die Vlaardingen biedt. Maar ook de regie over het eigen leven. Dat geldt zowel voor ouderen als voor jongeren. Wij verwachten van beide groepen dat zij hierin zelf het initiatief ontplooien. Als dat (even) niet lukt, biedt de gemeente steun.

Ook op dit gebied staat samenwerking tussen hulpverlenende instanties en financiers centraal. De gemeente is hierin het middelpunt en dwingt die samenwerking af. Bestaande accommodaties (zoals van sportverenigingen, maar ook schoolgebouwen) kunnen (beter) benut worden voor activiteiten voor jongeren en voor ouderen, zoals die vroeger in buurthuizen of wijkcentra werden georganiseerd. Maar we leggen wel het initiatief bij de Vlaardingers. De gemeente faciliteert en ondersteunt.

Onze belangrijkste actiepunten

  • wij zetten een signaleringssysteem op om te voorkomen dat jongeren en ouderen in problemen raken. Maatschappelijke organisaties zoals scholen, ouderenorganisaties en verenigingen, maar ook de directe omgeving van mensen speelt hierbij een belangrijke rol. Ons motto hierbij is “beter één keer te veel gemeld, dan voor altijd vergeten”

  • maatschappelijke organisaties worden ondersteund door o.a. maatschappelijk werk, professionele opvoedingsondersteuners en jongerenwerkers. Trainingen (probleemherkenning, opvoeding, sociaal gedrag enz.) worden georganiseerd voor ouders, medeopvoeders, familie en mantelzorgers

  • als het dan toch niet goed gaat staat de hulp direct klaar en is op maat gemaakt. Wij accepteren niet dat er Vlaardingers zijn van welke leeftijd dan ook, die ongelukkig zijn en blijven. Natuurlijk is ieder zelf verantwoordelijk maar wat ons betreft is de gemeente er om mensen te ondersteunen

  • wij starten projecten waar bij ouderen hun ervaring delen met jongeren en hun ouders

  • gezond eten en sporten vinden wij essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Ieder kind hoor in ieder geval een goed ontbijt te krijgen. Wanneer dat nodig is nemen wij samen met de onderwijsorganisaties actie om op school een goed ontbijt te bieden. Bovendien willen wij dat kinderen in Vlaardingen gratis sporten

  • wij breiden het jongerenwerk uit, maar verlangen wel dat hun insteek verandert. Niet meer de nadruk op het organiseren van activiteiten, maar veel meer op individuele coaching, groepsaanpak en ondersteuning van verenigingen. Sportjongerenwerk wordt ondergebracht bij “Vlaardingen in Beweging”

  • wij willen dat er met grote regelmaat individueel gesproken wordt met ouderen over de problemen die zij ervaren. Maar ook over de mogelijkheden die zij nog hebben. Ieder kwartaal gaan we daar over en over andere zaken die ouderen bezig houden in gesprek met de ouderenbonden

  • Vlaardingen bouwt voor iedereen. Maar wij zorgen er in ieder geval voor dat er voldoende, goede en betaalbare huisvesting is voor jongeren, ouderen en andere kwetsbare groepen. Bij elk woningbouwproject moet rekening worden gehouden met de wensen en behoeften voor ouderen en mensen met een beperking. Wij steunen initiatieven voor specifieke huisvestingsvormen voor ouderen en andere kwetsbaren