top banner

Verkiezingsprogramma 2018

 


VEILIG VLAARDINGEN

Grootstedelijke problemen op het gebied van drugs, criminaliteit etc. komen ook voor in Vlaardingen. Maar vooral overlast gevend gedrag en overlastsituaties zorgt bij vele Vlaardingers voor een sterk gevoel van onveiligheid. Wij nemen maatregelen die de veiligheid in Vlaardingen verbeteren en het veiligheidsgevoel terugbrengen. Zodat alle Vlaardingers weer met een gerust hart hun stad in kunnen.

De samenleving lijkt tegenwoordige wel een vat tegenstellingen: jong vs oud, islam vs niet islam, allochtoon vs autochtoon, rijk vs arm, de gewone man vs de elite, de straat vs politiek en ga zo maar verder. Wij dragen ons steentje bij aan de normalisering van de verhoudingen en het verbinden van groepen binnen onze multiculturele en multi-sociale samenleving.

Wij vinden dat iedereen het recht heeft om zijn of haar leven op eigen wijze vorm te geven. Radicalisering en ander vormen van vrijheid ondermijnend gedrag zijn voor ons echter niet acceptabel. Dat we van elkaar vervreemden voorkomen wij door o.a. meer aandacht voor jongeren en meer bewonersactiviteiten/- voorzieningen in de wijken. Buren moeten elkaar weer (beter) gaan leren kennen. Volgens ons komt dat er niet met een harde strafrechtelijke aanpak. Eigenlijk is het dan al te laat in de aanpak van het probleem.

Onze belangrijkste actiepunten

  • in winkelgebieden en andere (drukbezochte) plekken zoals bijvoorbeeld grote parkeerplaatsen komt camerabewaking. Bij alle metrostations en de grotere winkelcentra worden bewaakte fietsenstallingen gerealiseerd

  • radicalisering gaan wij tegen door actief contact met vertegenwoordigers van risicovolle groepen

  • wij zijn geen voorstander van totale gezichtsbedekking. Het geeft een goed en veilig gevoel om te zien wie je mede-Vlaardingens zijn en met wie je in gesprek bent.

  • om de verschillende sociale en multiculturele groepen binnen de samenleving zo optimaal mogelijk te verbinden is het belangrijk dat er Nederlands gesproken wordt. Wij nemen maatregelen om het leren en spreken van de Nederlandse te stimuleren

  • wij stellen budget beschikbaar voor het geven van weerbaarheidstrainingen voor vrouwen en reanimatiecursussen. Alle vrijwilligersorganisaties krijgen de mogelijkheid om gratis Verklaringen omtrent gedrag aan te vragen (VOG)

  • samen met werkgevers is de gemeente verantwoordelijk voor fatsoenlijke (tijdelijke) huisvesting en taalonderwijs voor arbeidsmigranten. Overlast voor de omgeving moet worden voorkomen

  • hinderlijk gedrag door jongeren wordt aangepakt door het jongerenwerk gericht in te zetten. Overlastgevend en crimineel gedrag wordt altijd aangepakt door de politie

  • als horecabedrijven en/of andere voorzieningen voor de woonomgeving overlast veroorzaken wordt er samen met buurtbewoners en de ondernemers gekeken naar mogelijke oplossingen om de overlast te verhelpen. In het uiterste geval volgt verplaatsing of sluiting

  • samen met maatschappelijke organisaties en publieke stakeholders starten wij een campagne om tegenstellingen in de maatschappij weg te nemen. O.a. door evenementen te organiseren waarbij professionele gespreksleiders en mediators worden ingezet om mensen te verbinden