top banner

Verkiezingsprogramma 2018

 


VLAARDINGERS BESLISSEN MEE

De betrokkenheid van Vlaardingers bij het besturen van Vlaardingen te verbeteren, was voor de oprichters het argument om in 1997 Stadsbelangen Vlaardingen op te richten. En dit is voor ons nog steeds één van de belangrijke thema’s; het verkleinen van de kloof tussen Vlaardingers en de gemeente(politiek). Het Vlaardingse gemeentebestuur moet dicht bij de Vlaardingers staan en gebruik maken van hun kennis. Daarom verdienen Vlaardingers goede voorlichting. Vanaf het eerste moment informeren wij Vlaardingers (en zeker direct betrokkenen) over plannen. Vlaardingers denken, praten en beslissen vanaf het begin mee.

Onze belangrijkste actiepunten

  • wij zetten een informatiesysteem op waarin voor iedere Vlaardingen te zien is met welke plannen het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie bezig zijn

  • om Vlaardingers te informeren gebruiken wij nieuwe mediavormen. Niet alleen op digitaal gebied via sociale media maar ook door fysieke vormen zoals informatiezuilen en -schermen

  • het Vlaardings internetpanel breiden wij uit, zowel wat deelname betreft als onderwerpen. We onderzoeken de mogelijkheid om het panel ook een meer traditionele vorm te geven bijvoorbeeld via kranten en/of interviews

  • bij belangrijke stedelijke besluitvorming organiseren wij referenda en/of adviesplatforms met een willekeurige vertegenwoordiging door Vlaardingers

  • wij houden buurtreferenda en wij stellen buurtforums samen

  • bij herinrichtingsplannen wordt de buurt uitgenodigd om te komen met eigen plannen en ideeën zonder inhoudelijke randvoorwaarden vooraf. Wij zorgen voor faciliteiten en deskundigheid

  • wij stellen (wijk- of buurt)budgetten en personele ondersteuning beschikbaar voor experimenten/-projecten waarbij bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor het onderhoud van de buurt en/of voorzieningen